top of page

Yin en Yang  

De Chinese filosofie zegt dat alle levende dingen bestaan uit twee tegengestelde krachten die elkaar aanvullen. Ze voeden en remmen elkaar, zodoende houden ze elkaar in stand. Hierdoor ontstaat een evenwichtige cyclus. Deze krachten of energieën nomen we Yin en Yang.

YIN staat voor het vrouwelijke principe, vasthouden, voeding en voortplanting, passiviteit, tekort, samentrekking, verdichting, inwendige, koude, vochtigheid en vloeistoffen.

YANG staat voor het mannelijke principe, uitbreiding, producerend, verspreiding, hitte en droogte, teveel, actief, bescherming, uitwendig, verandering.

5 Elementen   

Deze yin/yang cyclus bevat in zichzelf de cyclus van de 5 elementen.

De 5 elementen zijn WATER, HOUT, VUUR, AARDE en METAAL.

Zij staan symbool voor de vijf transformaties, vijf stadia. Zij worden ook in verband gebracht met o.a. seizoenen, geluiden, geuren, kleuren, emoties, smaken, ziektes en klachten, zintuigen, organen en meridianen.

Bijna alles kan worden ondergebracht in een van de elementen. In de natuur kun je zien dat de elementen elkaar voeden en afremmen. Dat is nodig voor een volledige balans en harmonie tussen de elementen.

De beheersende cyclus (Ko-cyclus)Water blust vuur. Vuur smelt metaal. Metaal klieft het hout. Wortels (hout) splitsen de aarde en onttrekken voedingsstoffen. Aarde houdt het water vast.

De voedende cyclus (Sheng-cyclus)Water is nodig om hout (bomen) te laten groeien. Hout is nodig om vuur te stoken. De as die overblijft geeft de aarde voeding. Aarde is de grondstof voor metaal en metaal zorgt weer voor voedingsstoffen in het water in de vorm van mineralen.

De VIJF ELEMENTEN

Water

Water vloeit voort uit de stoffen die in metaal gevormd zijn en wordt beheerst door de aarde die het indamt. Het staan voor winter en rust, een bijna stilstand in de natuur. Is water in balans dan ken je je eigen kracht. Dan zien we stabiliteit, vitaliteit en moed. De andere kant is angst. Wanneer we twijfelen aan onze eigen kracht worden we kwetsbaar voor chaos. Een storing in dit element kan zicht uiten in bijv. verlegenheid, angst, kouwelijkheid en blaasontsteking. De organen die hierbij horen zijn nieren (yin) en blaas (yang). De emotie is angst en de smaak is zout.

Hout

Hout kan groeien door het water dat het heeft opgenomen. Het staat voor lente, geboorte, groei en activiteit. Is hout in balans dan zien we geduld en volharding. Bij een storing zien we o.a. boosheid, verstoorde emoties en agressie. De organen die hierbij horen zijn de lever (yin) en de galblaas (yang). De emotie is woede en de smaak is zuur.

Vuur

Het vuur kan branden als er genoeg hout is. Het staat voor zomer, bloei en overvloed in de natuur. Warmte stimuleert beweging. In balans zien we intuïtie en inzicht. Bij storingen zien we o.a. veel praten, expressief, verhoogde polsslag. De organen die hierbij horen zijn het hart (yin) en de dunne darm (yang). De emotie is vreugde en de smaak is bitter.

Aarde

Door de as van het vuur wordt de aarde gevoed. Aarde verzameld en slaat op en is verzorgend. Het beschermt het wegstromen van vloeistoffen. Het staat voor nazomer en het seizoen van de oogst. Is aarde in balans dan staan we met beide benen op de grond en kunnen we goed functioneren. Uit balans of niet goed geaard, leven we in een fantasiewereld of zijn we te spiritueel bezig, zorgelijk en vinden we het aardse leven maar moeilijk en saai. De organen die hierbij horen zijn milt (yin) en maag (yang). De emotie is zwaarmoedigheid en de smaak is zoet.

Metaal

Metaal ontstaat in een goed gevoede aarde. Metaal houdt waardevolle producten vast en verwijdert datgene wat niet meer nodig is. Zuiveren en loslaten. Het staat voor herfst, tijd van verval en het terugtrekken van de natuur in zichzelf. Is metaal in balans dan zien we begrip en ontvankelijkheid. Uit balans verdriet, bezorgdheid en depressie. De organen die hierbij horen zijn longen (yin) en dikke darm (yang). De emotie is verdriet en de smaak is scherp.

bottom of page