top of page

Privacy Statement

New Lifestyle Vitaal conformeert zich aan de Wet Persoonsregistratie. Wij behandelen de door U verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

De benodigde persoonsgegevens in het contactformulier worden uitsluitend gebruikt om met U in contact te komen naar aanleiding van Uw contactaanvraag.

New Lifestyle Vitaal geeft de door U verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij U hier nadrukkelijke toestemming voor hebt gegeven.

Gegevens met betrekking tot Uw bezoekersgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. De door U aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

bottom of page